Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Relacje rodziców i dzieci można odnieść również do sfery sakralnej, czyli do przykładów idealnych. Biblia mówi o Bogu Ojcu, jego synu, Jezusie Chrystusie, a także matce tego ostatniego, Maryi. Kobieta przedstawiana jest jako ideał kochającej, troskliwej i opiekuńczej matki, która staje w obronie swojego dziecka i jest z nim nawet w najgorszej opresji, kiedy inni się od niego odwracają. Niewiele wiemy o relacji Jezusa ze swoim Ojcem, oprócz tego, że ten mówił o swojej miłości do niego w objawieniu. Cała trójka jednak do dzisiaj w Kościele Katolickim uznawana jest za przykład rodziny idealnej. Jezus, mimo że był Synem Bożym, zawsze słuchał próśb swojej matki i zawsze wykonywał jej polecenia (przypadek cudu w Kanie Galilejskiej), ona natomiast zawsze otaczała go wielką miłością i troską. 

Dodaj komentarz