Romeo i Julia – streszczenie

Autor: Grzegorz Paczkowski

Romeo i Julia Williama Szekspira to chyba najsłynniejsze dzieło dramatyczne, jakie powstało w historii literatury. Trudno znaleźć kogoś, kto przynajmniej raz w życiu nie słyszałby o tragicznych kochankach z Werony. Dwa imiona nieszczęśliwych kochanków stały się synonimem wszystkiego, co wiąże się z wielką emocjonalną i romantyczną miłością oraz z przeszkodami, jakie na jej drodze potrafi postawić życie. Powstało wiele inscenizacji teatralnych, a nawet ekranizacji filmowych tegoż dramatu. Dramat Romeo i Julia na przestrzeni wieków inspirował pisarzy, poetów, malarzy i wielu artystów rozmaitych dziedzin sztuki. Jest więc to nie tylko bardzo popularne dzieło literackie, ale utwór, w którym najpełniej objawiają się wszystkie zjawiska, których w związku z miłością doświadcza większość ludzi w ciągu swojego życia. Utwór ten stanowi również tragiczną przestrogę przed tym, co może się stać, gdy zbyt wielkie uczucie trafi na niesprzyjające warunki społeczne i rodzinne. Dramat Szekspira to dzieło wręcz archetypiczne, w którym przejrzeć może się każdy z nas. Gorzki finał dowodzi, że nie każda miłość kończy się szczęśliwym spełnieniem. 

Romeo i Julia – streszczenie krótkie

Romeo i Julia Williama Szekspira to legendarny i znany chyba na całym świecie dramat, który rozpoczyna się od pieśni chóru, który wprowadza czytelnika w świat arystokracji w Weronie. Miasto zdominowane jest przez dwa szlacheckie rody – Montekich oraz Kapuletich. Rodziny te od wieków toczą spór tak zadawniony, że już nawet najstarsi ich przedstawiciele nie pamiętają tego, od czego się zaczął. Spór jednak jest nadal aktualny i sięga tak głęboko, że dochodzi nawet do pojedynków pomiędzy służącymi z poszczególnych domów. Właśnie do takiej awantury dochodzi na początku Romea i Julii. Sprzeczka pomiędzy sługami Kapuletich (Samsonem i Grzegorzem) i Montekich (Abrahamem) przeradza się w bójkę, w którą włączają się Benvolio ze strony Montekich, Tybalt ze strony Kapuletich oraz straż, a potem również nestorzy obu rodów, a kończy ją dopiero przybycie księcia, który karci obie rodziny za doprowadzenie do chaosu w Weronie. 

Następnie poznajemy Romea Monteki, który wyznaje przyjacielowi, że jest nieszczęśliwie zakochany w dziewczynie imieniem Rozalina. W tym samym czasie syn księcia, Parys, wyraża chęć wstąpienia w związek małżeński z Julią Kapuletti. Jej ojciec jest sceptyczny wobec tego pomysłu ze względu na wiek dziewczyny, ale komunikuje jej chęć księcia, a ona obiecuje przyjrzeć mu się na balu maskowym. 

Romeo oraz Benvolio, którzy przechwytują zaproszenia od nieudolnego i niepiśmiennego sługi domu Kapuletich decydują się przyjść w przebraniach na bal do wrogiego domu, gdzie zostają rozpoznani przez Tybalta, jednak nie dochodzi do awantury. Romeo poznaje Julię i oboje są sobą zauroczeni, a wieczorem wyznają sobie miłość w ogrodzie. Romeo od razu udaje się do ojca Laurentego – znajomego zakonnika rodziny – by poprosić go o udzielenie młodym ślubu. Laurenty godzi się, ponieważ uważa, że mogłoby to zakończyć spór pomiędzy rodzinami. Do ślubu dochodzi i Romeo i Julia stają się małżeństwem. 

W tym samym czasie konflikt pomiędzy młodymi członkami obu rodzin eskaluje. Tybalt prowokuje do bójki Merkucja, przyjaciela Romea, zabija go i ucieka. Wściekły Romeo, który sam wcześniej nie pozwolił się sprowokować Tybaltowi, dopędza mordercę i pozbawia go życia. Na miejsce zbrodni przybywa książę, który usłyszawszy o zajściu wydaje rozkaz wypędzenia Romea z Werony. 

Wieści o wygnaniu dochodzą do Julii i wprowadzają ją w głęboki smutek, zwłaszcza, że rodzice postanawiają jednak wydać ją za Parysa. Dochodzi między nimi do kłótni. Młodzi kochankowie potajemnie spędzają ze sobą noc. Pomocy szuka u ojca Laurentego, gdzie natyka się na Parysa. Ojciec Laurenty wymyśla intrygę, by Julia sfabrykowała swój zgon i uciekła z Werony, gdzie będzie czekał na nią Romeo. Daje jej fałszywą truciznę. 

Julia wraca do domu i dla zmylenia rodziny przeprasza za swoje zachowanie oraz bierze czynny udział w przygotowaniach do ślubu i wesela. Gdy jednak tylko zostaje sama, połyka truciznę i pada zemdlona. Nad ranem matka Julii znajduje ją wyglądającą na zmarłą. Orszak ślubny z Parysem na czele staje się orszakiem pogrzebowym. 

Romeo przebywa z dala od Werony, w miejscowości zwanej Mantua, więc jego służący przynosi mu nie do końca prawdziwe wieści i mówi, że Julia nie żyje. Romeo wierzy słudze, kupuje truciznę i wraca do Werony, by odebrać sobie życie na grobie Julii. Młodzieniec nie widzi bowiem sensu w dalszym istnieniu na świecie, jeśli miałoby być ono pozbawione obecności Julii. 

Na cmentarzu trwają przygotowania do uroczystości pogrzebowej. Romeo wręcza pożegnalny list słudze Baltazarowi po czym skrada się do grobowca. Tam natyka się na Parysa, z którym walczy i którego zabija. Ten przed oddaniem ducha prosi go, by ułożył jego ciało przy ciele Julii. Romeo spełnia tę prośbę, po czym sam kładzie się obok ukochane i wypija prawdziwą truciznę, po czym pada trupem. W tym momencie budzi się Julia i widząc do jakiej tragicznej pomyłki doszło, zabija się sztyletem ukochanego, mimo że ojciec Laurenty proponuje jej ratunek i ucieczkę. Ona jednak – podobnie jak jej mąż chwilę wcześniej – nie chce żyć bez swojej drugiej połówki. 

Do grobowca rodzinnego na cmentarzu przybywają straże, a wkrótce także orszak pogrzebowy. Ojciec Laurenty wyjawia wszystkim zebranym prawdę o miłości Romea i Julii – tylko on bowiem zna całą prawdę. Książę czyta dodatkowo list pożegnalny Romea, który otrzymuje od Baltazara oraz słucha opinii jednego ze sług o spotkaniu Romeo i Parysa, i wyraża opinię, że to przez niedojrzałe spory obu rodzin doszło do tragedii, przez którą zginął również jego rodzony syn. Przedstawiciele Montekich i Kapuletich godzą się nad grobem dzieci i postanawiają uszlachetnić ich pamięć oraz nigdy już nie dopuścić pomiędzy sobą do niezgody. 

Romeo i Julia – streszczenie szczegółowe

Chór wprowadza czytelników w sytuację i w świat przedstawiony. Rzecz dzieje się w Weronie, gdzie trwa wielowiekowy spór pomiędzy dwoma arystokratycznymi rodzinami, które władają miastem. Chór śpiewa o tym, jak pięknym i czystym uczuciem jest miłość, która potrafi zmotywować człowieka do robienia rzeczy niemal niemożliwych, a także dawać nadzieję na lepsze jutro, lecz istnieją sytuację, w których nawet miłość potrafi przegrać z takimi uczuciami i emocjami, jak nienawiść, zawiść, chęć zemsty i dążenie do władzy i dominacji za absolutnie wszelką cenę.

Dodaj komentarz