Penelopa jako archetyp wiernej żony

Odyseja Homera to jedno z najważniejszych dzieł dla literatury europejskiej. Ten wielki epos opisuje tułaczkę Odyseusza, który usiłował wrócić o domu po zakończeniu wojny trojańskiej wygranej przez Greków. Gniew bogów jednak komplikuje i wydłuża drogę powrotną, a w rodzinnej Itace wciąż czeka na Odyseusza Penelopa, która jako jedyna w całym królestwie wierzyła, że ukochany mąż kiedyś jeszcze do niej powróci. 

Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

“Wędrówką jedną życie jest człowieka” – pisał wiele lat temu Edward Stachura. Rzeczywiście trudno oprzeć się wrażeniu, że nasza egzystencja jest procesem przypominającym podróż. Dostrzegali to już starożytni twórcy, czyniąc z wędrówki motyw literacki i artystyczny.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz prawdziwość stwierdzenia, że wędrówką jest życie człowieka

Wędrówką życie jest człowieka – tak przed laty w swoim słynnym wierszu napisał Edward Stachura, jeden z najwybitniejszych i najoryginalniejszych poetów swojej generacji. Sam swoim życiem dawał wielokrotnie dowody na potwierdzenie tej tezy – był pięknym włóczęgą i ciągle znajdował się w drodze, wciąż poznawał, był głodny nowych wrażeń, miejsc, emocji i ludzi.

Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza Pan Cogito – powrót Zbigniewa Herberta oraz wybranych kontekstów.

Każdy człowiek musi mieć w swoim życiu przynajmniej jedno miejsce, w które mógłby nazwać domem, gniazdem, bezpieczną przystanią. Inaczej nasze życie wiązałoby się z ciągłym niepokojem o własny los, a także frustracją związaną z ciągłym przemieszczaniem się i brakiem stabilizacji.

Człowiek i jego zmagania z przeznaczeniem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kiedy spotykają nas różnego rodzaju wydarzenia i sytuacje, zarówno pozytywne, jak i te niepomyślne, zastanawiamy się często, czy jest to nasza zasługa lub wina, czy też po prostu przeznaczenie. Oczywiście w przypadku rzeczy pozytywnych i chwalebnych wolelibyśmy, żeby nasz los był kształtowany przez nas, lecz kiedy powinie nam się noga, bardzo niechętnie widzimy błąd w nas samych i powołujemy się na przeznaczenie.

Motyw powrotu do rodzinnego domu i jego znaczenie w utworze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dom to najważniejsze miejsce w życiu człowieka, przy czym nie musi ono być rozumiane jako budynek, w którym się mieszka, i w którym mieszkają nasi najbliżsi. Domem może  być ulubione podwórko, dzielnica, rodzinne miasto czy nawet kraj – wszystko zależne jest od perspektywy.

Ludzkie życie jako wędrówka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

“Wędrówką życie jest człowieka” – pisał poeta Edward Stachura, z którym trudno się nie zgodzić. Życie jest jedną wielką podróżą, w której nie tylko zmieniamy miejsca pobytu, lecz także siebie samych, swoje postrzeganie świata i innych ludzi, swoje zachowanie. Znajdujemy się więc w ciągłym procesie, w ciągłej drodze, czy tego chcemy, czy też nie, nawet kiedy nie ruszamy się z miejsca. 

x