Odyseja jako epos

Odyseja jest jednym z głównych eposów kultury starożytnej. Co jednak to oznacza? Co sprawia, że dzieło Homera zaliczamy do tego właśnie gatunku literackiego? Badacze przez wieki analizowali to oraz inne dzieła i udało im się wyłonić wiele cech eposów, w które Odyseja wpisuje się idealnie.

Odyseja – bohaterowie

Odyseja Homera to wielki epos, który zawiera w sobie wiele wątków, lecz także ogrom barwnych postaci, zarówno tych realnych, jak i fantastycznych bądź mitologicznych. Każda z nich prezentuje specyficzną postawę wobec życia, dzięki czemu czytelnik może się z niektórymi z nich mocno utożsamić. 

Odyseja – motywy literackie

Odyseja Homera to nie tylko kopalnia motywów literackich, ale przede wszystkim dzieło, które wielu motywom dało swój początek. Motywy te potem były, a niektóre są do dzisiaj, wykorzystywane w literaturze i sztuce najróżniejszych epok i rozmaitych kategorii. Epos Homera w pewien sposób więc „zaczął” literaturę europejską, którą możemy cieszyć się do dziś. 

Odyseja – główne wątki

Odyseja Homera to jeden z najsłynniejszych eposów starożytnych w naszej kulturze. Dziesięcioletnia wędrówka Odyseusza, wracającego z wojny trojańskiej do rodzinnej Itaki, to wielowątkowa opowieść o tym, co w naszym życiu jest najważniejsze i o tym, jakie trudności napotykamy w życiu. Każdy czytelnik do dzisiaj jest w stanie utożsamić się z tym greckim herosem.

Odyseusz – charakterystyka

Odyseusz jest jednym z do dzisiaj najbardziej rozpoznawalnych bohaterów mitycznych. Stało się tak, dzięki temu, że był on bohaterem jednego z dwóch najsłynniejszych eposów starożytnych autorstwa Homera – Odysei. Historia jego długiego powrotu do domu z wojny stała się jednym z najczęściej wykorzystywanych toposów w literaturze światowej, a on sam znajduje swoje miejsce w popkulturze do dziś. 

Motyw bezdomności w literaturze – konteksty z różnych epok

Bezdomność to najprościej rzecz ujmując stan, w którym dana osoba w wyniku najróżniejszych sytuacji życiowych pozbawiona zostaje stałego miejsca zamieszkania, przysłowiowego dachu nad głową. Bezdomność może być jednak rozumiana również w sposób metaforyczny, ponieważ posiadanie domu może mieć i taki wymiar.

Motyw zemsty w literaturze – konteksty z różnych epok

Chęć zemsty to bardzo nikczemna cecha, która jednak w pewnych sytuacjach rodzi się w człowieku i potrafi doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Niekiedy czujemy się skrzywdzeni lub należymy do grupy, która została potraktowana w jakiś sposób niesprawiedliwie. Naturalne jest dążenie do sprawiedliwości, jednak w pewnych sytuacjach emocje biorą górę i pragniemy odpłacić się innym tym samym,co spotkało nas.

Motyw szczęścia w literaturze – konteksty z różnych epok

Definicja szczęścia pozostaje do dzisiaj właściwie nieuchwytna, mimo że człowiek zastanawia się nad nią od zarania dziejów. Współcześnie mamy już tyle jego definicji, że każdy może znaleźć jakąś, która będzie odpowiadała właśnie jemu. Dla niektórych szczęściem będzie fortuna, dla innych bliskość ukochanej osoby, jeszcze ktoś inny poczuje się szczęśliwy, gdy zdobędzie najwyższy szczyt świata albo pojedzie w daleką podróż.

Motyw domu w literaturze – konteksty z różnych epok

Dom to najważniejsze miejsce dla każdego człowieka. Każdy z nas musi mieć miejsce, w którym będzie mógł czuć się bezpiecznie, w którym będzie mógł odpocząć i który pełny będzie życzliwych mu ludzi. Dom więc to nie tylko budynek, to przede wszystkim przestrzeń, w której czujemy się dobrze, gdzie możemy być naprawdę sobą bez strachu przed oceną czy złym traktowaniem.

Motywy fantastyczne w literaturze – konteksty z różnych epok

Istnieje cała gałąź literatury fantastycznej, która ma za zadanie zabrać swojego czytelnika w niesamowite światy, w których panują prawa często zupełnie niepodobne do tych, które znamy z codzienności. Wszyscy czasem potrzebujemy oddechu od codzienności i podróży w krainę, gdzie wszystko jest magiczne, nowe i możliwe do osiągnięcia. Zdarza się jednak, że pewne elementy fantastyczne są używane przez autorów zupełnie innych gatunków, dotąd realistycznych.

Motyw podróży w literaturze – konteksty z różnych epok

Motyw podróży to jeden z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych motywów w literaturze każdej epoki. Podróże kształcą, jak mówi stare porzekadło, więc w ich trakcie jesteśmy w stanie nauczyć się wiele nie tylko o otaczającym nas świecie, lecz także o nas samych. Dlatego wielu literatów posyła bohaterów swoich dzieł w wielkie podróże, by ci mogli zmienić swoją perspektywę i na tej podstawie zmienić siebie samych, dojrzeć, stać się mądrzejszymi i dokonać wielkich rzeczy. 

Penelopa jako archetyp wiernej żony

Odyseja Homera to jedno z najważniejszych dzieł dla literatury europejskiej. Ten wielki epos opisuje tułaczkę Odyseusza, który usiłował wrócić o domu po zakończeniu wojny trojańskiej wygranej przez Greków. Gniew bogów jednak komplikuje i wydłuża drogę powrotną, a w rodzinnej Itace wciąż czeka na Odyseusza Penelopa, która jako jedyna w całym królestwie wierzyła, że ukochany mąż kiedyś jeszcze do niej powróci.