Hymn do miłości Ojczyzny – interpretacja

Podmiot liryczny idealizuje ojczyznę – jest ona dla niego krainą szczęśliwości bez skazy, bezpiecznym schronieniem, które odwdzięcza się patriotom za ochronę. Jego wypowiedź jest bardzo uczuciowa i poruszająca, widoczne jest silne emocjonalne zaangażowanie. Poglądy wyznawane przez podmiot są radykalne, wymaga on od obywateli całkowitego poświęcenia życia dla dobra ojczyzny, nie akceptuje żadnych ustępstw. Tak postrzegany patriotyzm będzie bardzo silnym nurtem w epoce następującej po czasach Krasickiego – w romantyzmie (autor był prekursorem tej tendencji już w trakcie oświecenia).

Podsumowanie

Hymn do miłości Ojczyzny Ignacego Krasickiego to dzieło wyrażające gotowość podmiotu lirycznego do oddania życia dla dobra ukochanej ojczyzny. Tematyka ta ma bardzo silny związek z czasami, w których utwór powstawał. Gdy następne widmo kolejnych rozbiorów wisiało nad Polską, uwolnienie kraju z rąk zaborców mogło wydawać się obywatelom niemożliwe. Pieśń, poprzez swój dramatyczny wyraz, miała podnosić na duchu, zagrzewać do walki i udowadniać, że warto poświęcić się dla najwyższej wartości. Pomimo nieco archaicznego wyrazu, treści zawarte w wierszu są uniwersalne i w nieco zmodyfikowanej formie nie tracą na aktualności z upływem lat.

Dodaj komentarz