Matura ustna 2023 – pytania jawne – opracowania i odpowiedzi

Poniżej prezentujemy spis pytań jawnych do matury ustnej 2023 wraz z ich opracowaniem.

Biblia

 1. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Parandowski, „Mitologia”

 1. Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu o Syzyfie z „Mitologii„ Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z „Mitologii„ Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z „Mitologii„ Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z „Mitologii„ Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii„ Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii„ Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z
  „Mitologii„ Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z „Mitologii„ Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii„ Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, „Iliada„(fragmenty)

 1. Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Iliady„ Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Iliady„ Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Iliady„ Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, „Odyseja”(fragmenty)

 1. Ludzkie życie jako wędrówka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Odysei„ Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw powrotu do rodzinnego domu i jego znaczenie w utworze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Odysei„ Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Człowiek i jego zmagania z przeznaczeniem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Odysei„ Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sofokles, „Antygona”

 1. Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie „Antygony„ Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie „Antygony„ Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie „Antygony„ Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Legenda o świętym Aleksym”(fragmenty)

 1. Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Legendy o świętym Aleksym„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Legendy o świętym Aleksym„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Legendy o świętym Aleksym„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”(fragmenty)

 1. Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu”(fragmenty)

 1. Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Pieśń o Rolandzie”(fragmenty)

 1. Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pieśni o Rolandzie„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pieśni o Rolandzie„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gall Anonim, „Kronika polska”(fragmenty)

 1. Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kroniki polskiej„ Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Tradycja narodowa i jej znaczenie w historiografii. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kroniki polskiej„ Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Średniowieczne kreacje literackie idealnego rycerza i władcy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kroniki polskiej„ Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dante Alighieri, „Boska komedia”(fragmenty)

 1. Motyw winy i kary w tradycji literackiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Boskiej komedii„ Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Boskiej komedii„ Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Boskiej komedii„ Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”

 1. Tragiczny los jednostki i zbiorowości jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich„ Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich„ Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich„ Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich„ Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Piotr Skarga, „Kazania sejmowe”(fragmenty)

 1. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kazań sejmowych„ Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kazań sejmowych„ Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki”(fragmenty)

 1. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pamiętników„ Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Ideał życia ziemiańskiego i rodzinnego ładu. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pamiętników„ Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, „Makbet”

 1. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta„ Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta„ Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta„ Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta„ Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta„ Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta„ Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, „Romeo i Julia”

 1. Motyw nieszczęśliwej miłości. Omów zagadnienie na podstawie „Romea i Julii„ Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak literatura przedstawia świat ludzkich namiętności? Omów zagadnienie na podstawie „Romea i Julii„ Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt racji jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie „Romea i Julii„ Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Molier, „Skąpiec”

 1. Obraz obyczajów społecznych w XVII wieku. Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca„ Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca„ Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt pokoleń jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca„ Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane satyry

 1. Obyczaje Sarmatów w krzywym zwierciadle satyry. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz życia XVIII-wiecznej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Źródła zła i moralnego upadku społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

 1. Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Alegoryczność i jej znaczenie w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Bajki jako opowieści o prawach rządzących światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Romantyczność„ oraz wybrane ballady

 1. Świat ducha a świat rozumu. Omów zagadnienie na podstawie „Romantyczności„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak jest przedstawiana w literaturze relacja rozum – uczucia w odniesieniu do przemian ideowych przełomu epok? Omów zagadnienie na podstawie „Romantyczności„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ludowość jako źródło inspiracji. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Funkcja motywów fantastycznych i elementów grozy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”

 1. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wzniosłość narodowej tradycji a dramat jednostki. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jakie problemy egzystencjalne i polityczne przedstawia literatura? Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. W jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym a obowiązkiem wobec ojczyzny? Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

 1. Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza„ Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Dziady„ część II

 1. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Dziady„ część III

 1. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 12. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 13. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów„ część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, „Balladyna”

 1. Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w kreacji świata przedstawionego utworu. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw zbrodni i kary. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Matka jako postać tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, „Kordian”

 1. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana„ Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Aleksander Fredro, „Zemsta”

 1. Sposoby przedstawiania konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie „Zemsty„ Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Komedia charakterów. Omów zagadnienie na podstawie „Zemsty„ Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ironiczny i uniwersalny obraz polskich wad. Omów zagadnienie na podstawie „Zemsty„ Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska komedia”

 1. Postawa człowieka w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie „Nie-Boskiej„ komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Dramat rodzinny – inna wizja drogi romantycznego bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Nie-Boskiej„ komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt racji rewolucjonistów i arystokratów. Omów zagadnienie na podstawie „Nie-Boskiej„ komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Niszcząca siła rewolucji. Omów zagadnienie na podstawie „Nie-Boskiej„ komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, „Lalka”

 1. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 12. Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 13. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 14. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 15. Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, „Z legend dawnego Egiptu”

 1. Człowiek wobec wyroków losu. Omów zagadnienie na podstawie noweli „Z legend dawnego Egiptu„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Strategie władzy i model władcy. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Z legend dawnego Egiptu„ Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”

 1. Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis„ Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Historyczna pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis„ Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis„ Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Henryk Sienkiewicz, „Potop”

 1. Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu„ Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu„ Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie „Potopu„ Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu„ Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu„ Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu„ Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu„ Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu„ Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu„ Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”

 1. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary„ Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Miasto jako przestrzeń destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary„ Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary„ Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary„ Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Literackie portrety kobiet. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary„ Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Jakie są sposoby walki ze złem i moralnym upadkiem człowieka? Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary„ Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary„ Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stanisław Wyspiański, „Wesele”

 1. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 12. Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 13. Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 14. Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 15. Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela„ Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)

 1. Rola przyrody w życiu jednostki i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów„ (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obyczaj i tradycja w życiu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów„ (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literacka kreacja chłopskiego bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów„ (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów„ (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Zasady moralne mieszkańców wsi. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów„ (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Ład świata i przyczyny jego destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów„ (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Motyw kobiety fatalnej. Omów zagadnienie na podstawie „Chłopów„ (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

 1. Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 10. Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 11. Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia„ Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…”

 1. Tragiczny wymiar ludzkiego losu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony…„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Samotność powstańca i jej tragiczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony…„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Realizm, naturalizm, symbolizm – ich rola w sposobie ukazania klęski powstania styczniowego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony…„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek i natura jako bohaterowie literaccy. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony…„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Krytyczna refleksja o losach powstańców. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony…„. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Witold Gombrowicz, „Ferdydurke”

 1. Znaczenie schematów w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Ferdydurke„ Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Groteskowy obraz świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Ferdydurke„ Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Człowiek wobec presji otoczenia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Ferdydurke„ Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek wtłoczony w „Formę”. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Ferdydurke„ Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Bohater w poszukiwaniu własnej tożsamości. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Ferdydurke„ Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”

 1. Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu„ Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sytuacje tragicznych wyborów. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu„ Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Hierarchia wartości w sytuacjach granicznych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu„ Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu„ Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”

 1. Kaci i ofiary – obraz międzyludzkich relacji w obozie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli„ Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak świadectwa ludobójstwa uobecniane są w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli„ Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli„ Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Obozowa codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli„ Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”

 1. Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata„ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata„ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata„ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Pamięć o historii utrwalona w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata Gustawa„ Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata„ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata„ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata„ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata„ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata„ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”

 1. Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki „Zdążyć przed Panem Bogiem„ Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Świadectwo heroizmu – obraz egzystencji i walki Żydów w getcie warszawskim. Omów zagadnienie na podstawie książki Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ile jest warte ludzkie życie? Omów zagadnienie na podstawie książki „Zdążyć przed Panem Bogiem„ Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Świat za murem –perspektywy życia w okupowanej Warszawie. Omów zagadnienie na podstawie książki „Zdążyć przed Panem Bogiem„ Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie książki „Zdążyć przed Panem Bogiem„ Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki „Zdążyć przed Panem Bogiem„ Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Albert Camus, „Dżuma”

 1. Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy„ Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy„ Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy„ Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek w obliczu zła. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy„ Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Pytania egzystencjalne w obliczu doświadczenia cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy„ Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Topos oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy„ Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

George Orwell, „Rok 1984”

 1. Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984„ George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984„ George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Idealistyczne wizje społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984„ George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Od szlachetnych idei doskonałego państwa do tyranii. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984„ George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984„ George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Literacka refleksja nad kondycją świata i jego przyszłością. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984„ George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984„ George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984„ George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Józef Mackiewicz, „Droga donikąd”

 1. Zagłada polskich kresów podczas okupacji sowieckiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Drogi donikąd„ Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Pisarz jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Drogi donikąd„ Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literacka polemika ze stereotypami zbiorowych wyobrażeń o historii. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Drogi donikąd Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Literatura o niszczeniu życia jednostek i narodów. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Drogi donikąd„ Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sławomir Mrożek, „Tango”

 1. Konflikt idei społecznych. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga„ Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga„ Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konflikt i spór pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga„ Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Koncepcja teatru absurdu. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga„ Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Konserwatyzm i postępowość jako sprzeczne idee społeczne. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga„ Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga„ Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu „Raport o stanie wojennym”

 1. Literacki zapis historii najnowszej. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym„ Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Dystans między władzą i obywatelem. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym„ Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym„ Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Stan wojenny z perspektywy zwykłego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym„ Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, „Górą Edek”

 1. Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek„ Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Hiperbolizacja i jej znaczenie w kompozycji i budowaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek„ Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Metafora jako sposób ukazania rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek„ Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jacek Dukaj, „Katedra”

 1. Człowiek jako cząstka kosmicznej katedry. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry„ Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Symboliczny sens odradzającej się wiecznie budowli. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry„ Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Symboliczne znaczenie światła i mroku w kreacji obrazu świata. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry„ Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry„ Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry„ Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Antoni Libera, „Madame”

 1. Rola autorytetu w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Omów zagadnienie na podstawie „Madame„ Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Realia epoki PRL-u i sposoby ich ukazania w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Madame„ Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Sztuka jako narzędzie porozumienia między ludźmi. Omów zagadnienie na podstawie „Madame„ Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Literacki portret kobiety. Omów zagadnienie na podstawie „Madame„ Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Prawda i legenda jako dwa sposoby ukazania wydarzeń w powieści. Omów zagadnienie na podstawie „Madame„ Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Kreacja bohatera jako obraz „przygód człowieka myślącego”. Omów zagadnienie na podstawie „Madame„ Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Andrzej Stasiuk, „Miejsce”

 1. Motyw przemijania i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca„ Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Kultura i tradycja jako źródła tożsamości człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca„ Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca„ Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Powojenna historia kresów i próba jej ocalenia. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca„ Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Miejsca jako przestrzeń kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca„ Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”

 1. Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie„ Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz Warszawy i jej mieszkańców w dramatycznym momencie historycznym. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie„ Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ryszard Kapuściński, „Podróże z Herodotem” (fragmenty)

 1. Refleksja nad procesami, które rządzą historią. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Podróży z Herodotem„ Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Reporter jako obserwator i komentator rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Podróży z Herodotem„ Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Podróż jako doświadczanie siebie i świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Podróży z Herodotem„ Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dodaj komentarz