Psalm 128 – interpretacja

Błogosławieństwo podmiotu lirycznego

Człowiek posłuszny i pokorny odbierze swoją nagrodę w niebie. Bóg ześle na niego swoje błogosławieństwo. Dla podmiotu lirycznego tym błogosławieństwem było spokojne, rodzinne życie na wsi. Poeta bardzo je cenił, dlatego możemy utożsamiać Kochanowskiego z osobą mówiącą w wierszu. Podmiot liryczny wie, że nie pracuje na darmo. Ziemia dała mu obfity plon, który pozwala na dostatnie życie.

Rodzina jest najważniejsza

„Psalm 128” to błogosławieństwo dla nowożeńców – odnosi się do życia rodzinnego. Żona bogobojnego mężczyzny to płodny szczep winny. Kobieta jest winoroślą, dającą liczne grona. Dzieci przyrównane są do gałązek drzewa oliwnego, co w Izraelu było symbolem zamożności. Dobre dzieci otaczają stół bogobojnego mężczyzny. Bóg rozwija tę rodzinę, ponieważ jest Mu posłuszna. Dzieci i żona są błogosławieństwem, którego mężczyzna nie może kupić. Pokorny człowiek docenia swoją rodzinę i nie szuka przygód czy rozrywek. Boskie przykazania wyznaczają jego priorytety. Człowiek pozostawia po sobie nie tylko ziemię upraną, ale też dzieci, które są posłuszne Bogu.

Opieka Boga

Osoba mówiąca w wierszu zdaje sobie sprawę z ludzkich słabości. Człowiek potrzebuje bożego błogosławieństwa, a w trudnych chwilach zwraca się do Boga o pomoc. Należy pamiętać, by dziękować Bogu za dobre i szczęśliwe chwile. Bogobojny człowiek czuje obecność Boga w każdym momencie swojego życia. Ta świadomość daje mu siłę. Człowiek nie musi obawiać się zguby, ponieważ czuwa nad nim Bóg.

Marzenia o spokojnej Rzeczypospolitej

W utworze pojawiają się nawiązania do sytuacji politycznej z XVI wieku. Osoba mówiąca w wierszu zapewnia, że pobożni ludzie zobaczą zgodę w Polsce. Spokojna ojczyzna jest błogosławieństwem, ponieważ dzięki niej można żyć bezpiecznie. Potomkowie będą żyć w dostatnim kraju, nie nękanym przez wrogów czy klęski żywiołowe. Bóg nagrodzi ich starością w spokoju i szczęściu, przy rodzinie. Boska ścieżka zapewnia pomyślny los w życiu osobistym. Psalm poprzedza łacińskie motto „Beati omnes, qui timent Dominum”, które można przetłumaczyć jako „błogosławieni, co się Pana boją”. Motto jest podsumowaniem przekazu psalmu.

Dodaj komentarz