Ulewa – interpretacja

„Ulewa” to wiersz Adama Asnyka, który powstał w 1879 roku i został wydany w tomiku „Poezje. Tom II”. Wiersz zalicza się do nurtu liryki przyrody i opisuje gwałtowną, letnią ulewę w górach. Wpisuje się w lirykę tatrzańską, popularną w epoce Młodej Polski.

Ulewa – analiza utworu

Rodzaj utworu i rymy w wierszu

„Ulewa” to wiersz, który należy do liryki pośredniej opisowej. Podmiot liryczny się nie ujawnia, nie wiemy kim jest. Obserwuje krajobraz, który się zmienia i opisuje każdą jego część – przyrodę i pogodę. Wiersz jest zbudowany w sposób regularny, składa się z sześciu zwrotek, które mają po cztery wersy. Część wersów zawiera siedem sylab, a część osiem; wersy różnej długości przeplatają się ze sobą. Zastosowane są rymy żeńskie i męskie w układzie abab. Wersy nieparzyste są ośmiozgłoskowe męskie, a parzyste siedmiozgłoskowe żeńskie. Wiersz jest rytmiczny.

Środki stylistyczne

W wierszu zastosowane są liczne środki stylistyczne. Krajobraz opisywany jest w sposób realistyczny, rzeczywisty, taki, jak widzi go poeta. Pojawiają się również metafory np. „głośniej się potok gniewa”. Opis jest bardziej plastyczny i łatwiejszy do wyobrażenia dzięki epitetom np. „zasłony siwe”, „ciemny bór”. Na początku niektórych strof występuje anafora – powtórzenie tych samych wyrazów lub wyrażeń np. „Na szczytach Tatr, na szczytach Tatr” w pierwszym wersie. Zastosowana jest również personifikacja, dzięki której zjawiska i nieożywione przedmioty nabierają ludzkich cech np. „Rozpostarł z mgły utkany płaszcz”. Innym ważnym środkiem poetyckim są wyrazy dźwiękonaśladowcze, które pomagają oddać dźwięki ulewy górskiej np. „I siecze deszcz, i świszczę wiatr”. W utworze występują także wyrazy związane z atmosferą i astronomią, co było nowością w polskiej poezji np. „Strop niebios ołowiany”, „I całe widnokręgi”.

Ulewa – interpretacja wiersza

Kontekst

Adam Asnyk był wielkim pasjonatem Tatr. Przebywał w nich najczęściej, jak tylko mógł, wspominając i marząc o kolejnej wycieczce po górach. Spędzał czas w Zakopanem, gdzie przyjaźnił się z przewodnikami górskimi i lokalnymi mieszkańcami. Poeta uważał, że natura ma wielką moc, odpoczywał wśród niej, nabierał sił i uciekał do niej od problemów. Uwielbiał góry, marzył, by spędzić w nich całe swoje życie, by móc każdego dnia podziwiać widoki, które tak ukochał. Utwór opowiada o ulewie w górach, która ma miejsce w czasie lata, co jest częstym zjawiskiem na dużych wysokościach.

Nastrój wiersza

Czytając wiersz, można poczuć mroczny, smutny nastrój. Odnosi się wrażenie, jakoby samemu obserwowało się ulewę. Utwór jest pesymistyczny. Góry nie opierają się ulewie, znikają za deszczem. Metaforycznie oznacza to świat pozbawiony marzeń. Podmiot liryczny czuje się samotny i bezsilny, jest zrezygnowany. Silny deszcz jest dla gór tak samo nie do przezwyciężenia, jak trudny, smutny nastrój dla osoby mówiącej w wierszu. Jednocześnie można odnieść wrażenie grozy – góry, które przed chwilą były piękne i przyjazne człowiekowi, nagle stały się niebezpieczną pułapką, z której można nie ujść z życiem.

Dodaj komentarz