Wyobraź sobie, że jesteś posłem i masz wystąpić na Proparze. Przygotuj wystąpienie, w którym użyjesz podanych czasowników: pragnę, chcę, marzę, potrzebuję

Autor: Grzegorz Paczkowski

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Szlachetne zgromadzenie Proparu!

W pierwszych słowach mojego przemówienie, niech mi będzie wolno podziękować za tak wielkie wyróżnienie, jakim jest możliwość wystąpienia przed tak szlachetnym zgromadzeniem i przedstawieniem kilku aspektów naszego życia, na które chciałbym zwrócić uwagę szlachetnego zgromadzenia.

Od dawna już marzę, by w naszym królestwie, więcej czasu spędzało się ze sobą na świeżym powietrzu, na podwórku, na boisku, na placu zabaw. Mamy wiele parków, ogrodów, a nawet lasy tak bezpieczne, że po ich głównych szlakach mogą poruszać się dzieci. Niestety dzisiejsze czasy sprawiają, że coraz mniej dzieci korzysta z tych dobrodziejstw, wybierając rozrywkę wirtualną. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że nie występuję tu przeciw technologii. Internet i media społecznościowe to bardzo ważne wynalazki, które służą człowiekowi i rozwojowi nas wszystkich. Postuluję jednak stworzenie programu który miałby w łagodny sposób zachęcić dzieci do częstszego uczestnictwa w świecie realnym, zwłaszcza jeśli chodzi o nawiązywanie i utrzymywanie więzi. Uważam, że warto o to walczyć, ponieważ nie wiadomo jakie konsekwencje społeczne może mieć dalszy rozwój sytuacji w tym kierunku.

Potrzebuję również Waszego poparcia jeszcze w innej bardzo ważnej moim zdaniem sprawie. Tą sprawą są słodycze oraz ilość ich konsumpcji przez dzieci. Wszyscy je lubimy, to prawda. Ja sam nie wyobrażam sobie dnia bez przynajmniej jednej czekoladki, lecz wiem, że słodycze potrafią być niebezpieczne. W nieograniczonej ilości bardzo szybko będą w stanie wpływać na młode organizmy naszych obywateli i niszczyć ich zdrowie. Po raz kolejny pragnę podkreślić – nie pragnę zakazów w tej kwestii. Chciałbym jedynie nakłonić rządzących i ludzi, którzy mają na to wpływ, by zainwestowali w dobrej jakości programy szkoleniowe i edukacyjne, które dzieciom uświadomiłyby, czym słodycze są i jaki mają dokładnie wpływ na nasze życia. Myślę, że warto również nieco więcej mówić o zbawiennym wpływie aktywności fizycznej na nasze życia. To w połączeniu z wyżej wzmiankowaną kampanią informacyjną,przyniesie naszemu królestwu oraz najmłodszemu pokoleniu obywateli dużo dobra.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, jeszcze raz pragnę ogromnie podziękować za zaszczyt możliwości wystąpienia na szlachetnym zgromadzeniu Proparu. Mam nadzieję, że niektóre proponowane przeze mnie wnioski zostaną rozpatrzone i że wkrótce wszyscy będziemy mogli je realizować, wspólnie pracując na rzecz dobrobytu naszego królestwa. Pragnę zapewnić o swojej dostępności w kwestii pytań oraz ewentualnych ukonkretnień i wyjaśnień kwestii zawartych w moim przemówieniu. Oby los sprzyjał naszemu królestwu oraz Królowi Maciusiowi Pierwszemu!

Dziękuję bardzo za głos!

Dodaj komentarz