Lalka – bohaterowie

Lalka to powieść, w której aż skrzy się od różnorodności bohaterów. Właśnie dlatego nazywamy ją powieścią panoramiczną – prezentuje ona bowiem szeroki przekrój przez wszystkie warstwy społeczne, jakie istniały w Warszawie, w drugiej połowie XIX wieku. Każda z postaci posiada ponadto cechy zupełnie indywidualne, co w konsekwencji tworzy naprawdę barwny kalejdoskop postaci i charakterów. 

Stanisław Wokulski

Główny bohater powieści. Człowiek przed pięćdziesiątym rokiem życia, kupiec, który dzięki własnemu uporowi i ciężkiej pracy dorobił się majątku. Brał udział w powstaniu styczniowym, za co był zesłany na Syberię. Później był dostawcą na wojnie rosyjsko-tureckiej, gdzie dorobił się fortuny w celu zaimponowania Izabeli Łęckiej, w której był zakochany. Po powrocie do kraju, Wokulski usilnie stara się zdobyć serce ukochanej, co jednak doprowadza go do rozpaczy. W Wokulskim ścierają się ideały dwóch przeciwstawnych epok, romantyzmu i pozytywizmu, co jest przyczyną jego ostatecznego niepowodzenia. 

Ignacy Rzecki

Subiekt w sklepie Wokulskiego i jego wieloletni przyjaciel. Jest przedstawicielem pokolenia romantyków, na ideały których nie ma już miejsca w nowej pozytywistycznej rzeczywistości. Rzecki jest człowiekiem samotnym, w pewien sposób zwichniętym. Oprócz pracy i przyjaźni z Wokulskim nie ma w życiu nic, dlatego pogrąża się we wspomnieniach swojej walecznej młodości, idealizuje poświęcenie własnego pokolenia i wciąż wierzy, że potomek Napoleona przywróci niepodległość Polsce. 

Izabela Łęcka

Dwudziestoparoletnia arystokratka, obiekt gorącej miłości Wokulskiego. Izabela Łęcka jest rozpieszczoną dziewczyną, wychowaną w luksusie i zbytku. Charakteryzuje się nieprzeciętną urodą, ale jest zarozumiała, interesowna, wyrachowana i zakochana w samej sobie, a innych ludzi postrzega tylko przez pryzmat zasobności ich portfela i szlachetności rodowodu. Gardzi uczuciami Wokulskiego jako człowieka z niższej warstwy społecznej, bawi się jego uczuciami i upokarza go, mimo że to dzięki jego pieniądzom jej rodzina unika bankructwa. 

Julian Ochocki

Krewny Izabeli Łęckiej, arystokrata o drastycznie innym podejściu do życia. Nie dba o majątek i szlacheckie godności. Jest wynalazcą pragnącym swoją pracą przynieść korzyść całej ludzkości. Nauka jest jego pasją. Julian Ochocki jest człowiekiem ambitnym, rozpiera go energia i chęć działania. Niemożność pełnego realizowania swojej pasji popycha go do stanów pesymizmu. 

Dodaj komentarz