Ludzkie życie jako wędrówka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Powyższe przykłady udowadniają, że życie ludzkie bez wątpienia może być określane mianem wędrówki, oczywiście metaforycznej. Nie musimy bowiem fizycznie donikąd zmierzać, by podróżować przez życie, choćby przez lata, których na naszym koncie jest coraz więcej. Warto wykorzystać tę życiową wędrówkę na naukę, ponieważ z czasem możemy być w stanie coraz lepiej panować nad swoim istnieniem, a także wykorzystywać je do czynienia dobra, albo ukształtować w sposób dla nas najdogodniejszy. 

Dodaj komentarz