Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

Trudno jest powiedzieć, jakimi jesteśmy ludźmi i do jakich czynów jesteśmy zdolni, dopóki nie wydarzą się w naszym życiu sytuacje ekstremalne, które sprawdzą naszą wartość w praktyce. Niespodziewane okoliczności potrafią wpłynąć na człowieka w bardzo rozmaity sposób – jest to kwestia indywidualna. Niektórzy w stresie tracą możliwość jakiegokolwiek ruchu, inni zyskują dodatkową siłę, motywację i determinację do działania. Prawdą jest jednak, że tego rodzaju sytuacje sprawdzają nasz prawdziwy charakter, czego liczne dowody odnaleźć można w literaturze. 

Jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Popularne jest powiedzenie, że żyje się wyłącznie „tu i teraz”. Może to być stwierdzenie zarówno prawdziwe, jak i fałszywe, w zależności od tego, w jakim zastosujemy je kontekście. Z jednej bowiem strony rzeczywiście najbardziej należy skupiać się na teraźniejszości.

Walka jako sposób na zachowanie godności. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

II wojna światowa oraz konsekwencje, jakie w ludzkiej psychice pozostawiła jej potworność to wciąż aktualne kwestie nie tylko w dziedzinach naukowych, takich jak psychologia, lecz także w literaturze. Tuż po zakończeniu tego nieludzkiego konfliktu powstawało wiele dzieł reportażowych, które miały za zadanie w pewien sposób spróbować stworzyć nowy język, adekwatny do dyskutowania o tak potwornym procesie.

Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W polskiej literaturze bardzo wiele jest przykładów snucia refleksji i naszym narodzie i rodakach. Na przestrzeni wielu epok różni autorzy różnie patrzyli na swój kraj, charakteryzowała ich różnorodność perspektyw oraz motywacji. Istnieje jednak stały zestaw cech, który przewija się w większości takich dzieł. Jest to mieszanka cech negatywnych i pozytywnych, która stanowi bardzo barwny obraz naszego narodu. 

Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pamięć jest zjawiskiem bardzo trudnym do jednoznacznego opisania i skategoryzowania. Istnieje wiele rodzajów pamięci: pamięć osobista, zbiorowa, nawet pamięć narodowa. Rozwój cywilizacji dał nam nawet pamięć przenośną, zewnętrzną, dzięki której wiele informacji możemy przechowywać w bardzo niewielkiej przestrzeni.

Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Epoka romantyzmu wykształciła w literaturze bardzo charakterystycznego bohatera. Był to człowiek obdarzony wybitnym talentem, niezwykłą wrażliwością, która z jednej strony pozwalała mu tworzyć wielkie dzieła, z drugiej narażała na wielokrotnie większe odczuwanie złych sytuacji i emocji w życiu.

Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kwiatki świętego Franciszka to najsłynniejsze dzieło literacko-filozoficzne, które zawiera w sobie główne idee sposobu życia i myślenia o wierze, religii i Bogu, tytułowego bohatera. Święty Franciszek w łonie religii chrześcijańskiej stworzył osobny nurt, polegający na skierowaniu duchowości człowieka na radość i afirmację wszelkiego stworzenia jako dzieła Boga. Do dziś nurt ten pozostaje jednym z najpopularniejszych chrześcijańskich nurtów duchowych. 

Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W literaturze polskiej bardzo dużo miejsca poświęcono już kwestiom narodu, ojczyzny, patriotyzmu. Nic dziwnego – niełatwa historia naszego kraju bardzo często oddziaływała twórczo na literatów, którzy na kartach swoich dzieł próbowali znaleźć odpowiedź na najbardziej nurtujące ich pytania w tym temacie.

Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Szlachta była przez wiele wieków elitą całego polskiego społeczeństwa, grupą najbogatszych i najbardziej wpływowych obywateli, którzy dzięki pochodzeniu z arystokratycznych dobrych rodzin mogli szczycić się rozmaitymi przywilejami, a także mieć wpływ na gospodarczy i polityczny kształt państwa polskiego.

Melancholia – choroba duszy, motywacja do działania? Różne oblicza nudy w literaturze. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Istnieją pewne stany naszej duszy i naszego umysłu, których doświadcza prawdopodobnie każdy, i to po wielokroć w czasie swojego życia. Do takich stanów należą, m.in. melancholia i nuda, które jednak nie są tożsame. Melancholia to stan związany raczej ze spokojem, zamyśleniem się, obniżoną motywacją, spowolnieniem życia, skłonnością do głębokich refleksji.

Motyw powrotu do rodzinnego domu i jego znaczenie w utworze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dom to najważniejsze miejsce w życiu człowieka, przy czym nie musi ono być rozumiane jako budynek, w którym się mieszka, i w którym mieszkają nasi najbliżsi. Domem może  być ulubione podwórko, dzielnica, rodzinne miasto czy nawet kraj – wszystko zależne jest od perspektywy.

Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dzieciństwo to bardzo ważny i wspaniały czas w naszym życiu. Poznajemy świat, uczymy się i stale znajdujemy się pod czyjąś czujną opieką. Nie bez znaczenia jest również przestrzeń, w jakiej przebiegają nasze najwcześniejsze lata. Przestrzeń ta bowiem po latach nabierze cech idealnych, będziemy do niej wracać we wspomnieniach, w których zachowa się tylko dobro.