Szczur i kot – interpretacja i morał

Bajka „Szczur i kot” autorstwa Ignacego Krasickiego to utwór pochodzący z pierwszego tomu „Bajki i przypowieści” i ma wydźwięk satyryczny. Autor jest znany ze swojego poczucia humoru w utworach które pisze, a stosuje taki zabieg po to by przedstawić różne sytuacje w sposób zrozumiały i przystępny dla szerszego grona czytelników. Utwór jednocześnie bawi i edukuje.

Ptaszki w klatce – interpretacja i morał

Bajka „Ptaszki w klatce” pojawiła się w wydanym w 1830 zbiorze „Bajki i przypowieści”. Moralizatorsko – dydaktyczna forma utworu powoduje, że staje się on uniwersalny w odbiorze. Będąc zarówno opisem stanu ducha społeczeństwa w XVIII wieku w sposób dosłowny, a także w odniesieniu do sytuacji panujących w kraju na przestrzeni lat, jak również w odniesieniu do indywidualnych przeżyć jednostki.

Lew pokorny – interpretacja

Ignacy Krasicki nazywany „Księciem Bajek Polskich” napisał ponad sto utworów wierszowanych poruszających wiele istotnych tematów w panujących, wówczas w XVIII, w społeczeństwie. Bajki te są aktualne do dziś, dlatego służą jako przykład teoretyczny w szkołach, przybliżając treścią aspekty moralności natury ludzkiej. W utworze „Lew pokorny” autor porusza temat władzy i związanych z nią działań, które mogą być różnie interpretowane wśród ludzi.

Topielec – interpretacja

Wiersz napisany przez Bolesława Leśmiana, noszący tytuł „Topielec” pochodzi z drugiego tomu który napisał w swoim życiu, a miało to miejsce w roku 1920. Tomik wierszy nosi tytuł „Łąka” i dzieli się na kilka rozdziałów, podtytułów z których każdy zawiera przyporządkowane utwory. 

Kufer – interpretacja

Wiersz „Kufer” (1964) Kazimierz Wierzyński napisał pod wpływem palących go emocji, nie dających mu spokoju i wytchnienia, z którymi borykał się przez większość swojego życia. Z powodu swojego pochodzenia i czasu w którym się urodził spotykało go bardzo przykre niejednokrotnie, traktowanie ze strony osób, które przekonane były o niższości jego pochodzenia. 

Do Mecenasa – interpretacja

Horacy to poeta który żył i tworzył w starożytności, jest uważany za jednego z nielicznych wspaniałych poetów antyku i właśnie z tym okresem jest najbardziej kojarzony. Horacy przyczynił się do rozwoju sztuki pisarskiej szczególnie pod kątem formy i treści utworów. Napisał wiele dzieł które dotyczyły życia społecznego we współczesnych mu czasach, co przyczyniło się do uznania go za wnikliwego obserwatora, a tym samym oddania mu miana poety wszech czasów.

Biała magia – interpretacja

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Pokolenia Kolumbów, tzn. literatów wchodzących w dorosłe życie, podczas trwania II wojny światowej. Baczyński zginął w walce czwartego dnia Powstania Warszawskiego. „Biała magia” to utwór niezwykły – jest jednym z najpiękniejszych erotyków poety, skierowanym do Barbary, czego podmiot literacki nie kryje, wymawiając jej imię w utworze. Zakochani pobrali się w bardzo niesprzyjających warunkach, oboje służyli w podziemiu. Niestety nie było im dane przeżyć Powstania.

Nie mijam – interpretacja

Czesław Janczarski żył i tworzył w XX wieku. Jego dzieła skierowane były głównie do dzieci. Był twórcą dwutygodnika „Miś”, a swoje wiersze publikował między innymi w „Świerszczyku”, czy „Płomyczku”. To on stworzył jednego z najpopularniejszych bohaterów dziecięcych minionego wieku – Misia Uszatka. Wiersz „Nie mijam” jest natomiast jednym z przykładów utworu skierowanego również do odbiorcy dorosłego.