Opisz w kilku zdaniach dowolne wydarzenia z powieści Quo Vadis, które świadczą o tym że przed nawróceniem się na chrześcijaństwo Winicjusz był człowiekiem okrutnym i nieznającym litości

Marek Winicjusz od początku powieści Henryka Sienkiewicza, pt. Quo vadis, której jest głównym bohaterem, jest przedstawiany jako człowiek, który bardzo szybko ulega różnego rodzaju namiętnościom i emocjom, nie próbując nad nimi zapanować. Równie prędko daje się unieść miłości, jak również gniewowi i okrucieństwu.

Jak li­te­ra­tu­ra an­tycz­na przed­sta­wia tra­gizm ludz­kie­go losu? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie An­ty­go­ny So­fo­kle­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Już literatura antyczna pochylała się nad losem ludzkim i różnymi jego aspektami. Szczególnie wiele miejsca poświęcone zostało tragediom i dramatom, jakie nieustannie nękały ludzi od początku ich istnienia. Literatura antyczna poświęciła temu cały gatunek, jakim jest tragedia. Opisywani w nich bohaterowie dotykani byli najróżniejszymi nieszczęściami, stawali przed wyborami niemożliwymi do przeprowadzenia, które ostatecznie prowadziły ich do jeszcze bardziej skomplikowanych i nieszczęśliwych sytuacji. Przedstawienie tragizmu ludzkiego losu znaleźć można w takich dziełach jak tragedie „Król Edyp” oraz „Antygona” Sofoklesa.

Quo vadis – bohaterowie

Quo vadis to wielka epicka powieść autorstwa Henryka Sienkiewicza. Utwór opowiada o początkach chrześcijaństwa i o prześladowaniach, jakich doznawali pierwsi wyznawcy Chrystusa w Imperium Rzymskim. Sienkiewiczowi udało się stworzyć przekonującą panoramę społeczną wypełnioną po brzegi pełnokrwistymi postaciami reprezentującymi wszystkie warstwy i stany społeczne.

Opis uczty u Nerona

Rozpasanie w Imperium Rzymskim i istne topienie się w rozpuście zarówno najwyższych urzędników państwowych, jak i plebsu, było jedną z najważniejszych przyczyn kryzysu wielkiego cesarstwa. Uczty wyprawiane były niemal ciągle, bez żadnych okazji i potrafiły trwać przez wiele dni, niezmiennie zaś kończyły się upadkiem moralnym gości, którzy odurzeni wielkimi ilościami wina oddawali się szaleńczym orgiom pośród przepychu cesarskich pałaców.

Jak prześladowano chrześcijan w Quo vadis?

Jednym z głównych wątków, jakie porusza Quo vadis Henryka Sienkiewicza jest to, jak prześladowani byli pierwsi chrześcijanie w Imperium Rzymskim za czasów Nerona. To dosyć brutalny wątek ze względu na postać całkowicie szalonego imperatora, który był przerażony nową religią, która na jego oczach z niegroźnej sekty stawała się bardzo potężną siłą społeczną. Siłą, która mogła pozbawić go władzy.