Czy Chłopi to epopeja? Argumenty za

Mówiąc o epopejach przyzwyczailiśmy się do myślenia o wielkich starożytnych eposach opowiadających dzieje herosów. Słowo „epopeja” oznacza jednak trochę coś innego. Jest to dzieło literackie, które zawiera szeroką panoramę społeczną danej zbiorowości, bardzo dokładnie opisuje jej życie w konkretnym momencie historycznym i czyni to używając wielu wątków i bohaterów.

Kłótnia u Borynów przed ślubem Macieja z Jagną – zinterpretuj fragment, scharakteryzuj postaci. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny

Konflikt na linii Maciej Boryna – Antek Boryna z rodziną, jest jednym z głównych wątków pierwszego tomu Chłopów Władysława Reymonta. Urasta on w pewnym momencie do rangi naprawdę poważnego problemu.