Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

W kręgu kulturowym, w którym żyjemy istnieje pewien kanon wartości, głównie opartych na moralności i etyce chrześcijańskiej. W religii tej bardzo dużo miejsca poświęca się pojęciom grzechu, przebaczenia, odkupienia i miłosierdzia. Naturalnym więc biegiem rzeczy, temat ten przeniknął również do literatury, w tym do literatury polskiej. Zobaczmy, jakie miejsce zajął w jednym z najważniejszych jej dzieł, epopei narodowej – Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. 

Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów Zemsty z inną postacią z lektur obowiązkowych, w czasie którego jeden z nich przedstawi wydarzenie ze swojego życia

Tadeusz Soplica odstawił kielich i spojrzał jeszcze raz na Wacława Milczka siedzącego po drugiej stronie stołu, smutnego i przygaszonego. Wacław przyjechał do dawnego znajomego z prośbą o radę. Kiedy tylko skończyli wieczerzę, od razu przeszedł do sedna. 

Wyobraź sobie, że w świecie Zemsty pojawia się bohater innej lektury szkolnej i jego działania zmieniają losy bohaterów komedii. Napisz opowiadanie, w którym udowodnisz, że bardzo dobrze znasz obie lektury

Cześnik był naprawdę wściekły. Wpadł do komnaty, w której siedział już Dyndalski zajęty swoimi sprawami, trzasnął drzwiami i zaczął niespokojnie kręcić się w kółko, szarpać za czuprynę i nerwowo klepać się po udach i brzuchu. Jego gniew związany był rzecz jasna z osobą Rejenta Milczka, którego nie znosił, mimo niedawnego ślubu Klary i Wacława, który to miał pogodzić zwaśnione rody, a także dwóch największych oponentów.

Charles Baudelaire – skrócona biografia

Char­les Bau­de­la­ire uro­dził się 9 kwiet­nia 1821 roku w Pa­ry­żu. Po śmier­ci ojca mat­ka przy­szłe­go po­ety wy­szła po­now­nie za mąż, za ofi­ce­ra ar­mii fran­cu­skiej Ja­cqu­es’a Au­pic­ka, co spo­wo­do­wa­ło prze­pro­wadz­kę całą ro­dzi­ną do Lyonu. Uczęsz­czał do Col­lège Roy­ale w Lyonie, skąd prze­niósł się do lyoń­skie­go Col­lège Lo­uis-le-Grand.

Wątek miłosny w Zemście – miłość Wacława i Klary – opis wydarzeń, streszczenie

Wacław Milczek i Klara Raptusiewiczówna to dwoje bohaterów utworu mistrza romantycznej komedii, Aleksandra Fredry, pt. Zemsta. Są młodzi i zakochani w sobie nawzajem bez pamięci. Ich uczuciu jednak – niczym w dramacie Williama Szekspira pt. Romeo i Julia – na przeszkodzie stoi konflikt rodów, z których pochodzą. Klara Raptusiewiczówna znajduje się bowiem pod opieką Cześnika, którego śmiertelnym wrogiem jest Rejent Milczek – ojciec Wacława. Oto dzieje miłości tych dwojga. 

Charakterystyka Klary Raptusiewiczówny z Zemsty

Klara Raptusiewiczówna to jedna z głównych bohaterek Zemsty Aleksandra Fredry. Jest to postać reprezentująca ideały młodości, witalność, szlachetność oraz szczerość uczuciową. Jest silnie skontrastowana (chociaż nie skonfliktowana) z Podstoliną, a wraz z Wacławem stanowią przeciwwagę dla starszego pokolenia bohaterów, ludzi przeważnie cynicznych, szukających w życiu jedynie zysku i satysfakcji z małostkowych konfliktów. 

Napisz opowiadanie, stanowiące współczesną wersję Zemsty, którego akcja dzieje się w dzisiejszych czasach. Zachowaj sens intrygi i najważniejsze cechy bohaterów

Kamienica przy ulicy Odwetu była kamienicą bardzo dziwną. Wyglądem nie odbiegała od setek innych kamienic, jakie spotkać można w wielu miastach kraju, lecz w wyniku różnych zawirowań administracyjnych na przestrzeni wielu lat, doszło tam do tak kuriozalnych przetasowań, że od dłuższego czasu kamienica ta miała dwóch dozorców, Pana Cześka Nerwowca oraz pana Rajmunda Cichego, z których każdy pod swoją kuratelę otrzymał pół kamienicy.

Charakterystyka Papkina

Papkin jest chyba najbardziej komiczną i jednocześnie najbardziej godną pożałowania postacią w najsłynniejszej komedii Aleksandra Fredry. Mały, tchórzliwy, naiwny, obdarzony słabym charakterem człowieczek, który usiłuje być postrzegany jako mężny i odważny bohater, robiący piorunujące wrażenie na kobietach oraz doświadczający nieprawdopodobnych przygód wszędzie tam, gdzie się pojawi. Trzeba przyznać, że pojawienie się takiej postaci w jakichkolwiek warunkach dramaturgicznych, gwarantuje ciekawą rozrywkę.