Od pokory do rozpaczy ‒ postawy człowieka doświadczanego przez los. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Każdego z nas los życie stawia przed różnego rodzaju ciężkimi sytuacjami, trudnymi do rozwiązania dylematami i problemami. To, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy w głównej mierze od tego, jak potrafimy sobie poradzić w takich momentach. Czy potrafimy dzielnie stawić czoła trudnościom? Czy może jednak oskarżamy o własne niedogodności innych i spychamy na nich odpowiedzialność? Reakcji na … Czytaj dalej

Trzeźwy racjonalista – niepoprawny marzyciel. Jak wybór postawy życiowej wpływa na losy człowieka i jego relacje z innymi ludźmi? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Wielu z nas lubi marzyć. Dzięki temu możemy się odprężyć i sprawdzić, do czego w życiu dążymy, co nam się podoba, co sprawia nam przyjemność. Niektórzy jednak całe swoje życie podporządkowują marzeniom, przez co narażeni są na częste rozczarowania, gdyż rzeczywistość rzadko kiedy przypomina świat naszych marzeń. Na przeciwnym biegunie stoją ci z nas, którzy uznają tylko to, co da się sprawdzić, zmierzyć i zważyć. Nie mają oni marzeń, tylko cele.

Melancholia – choroba duszy, motywacja do działania? Różne oblicza nudy w literaturze. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Istnieją pewne stany naszej duszy i naszego umysłu, których doświadcza prawdopodobnie każdy, i to po wielokroć w czasie swojego życia. Do takich stanów należą, m.in. melancholia i nuda, które jednak nie są tożsame. Melancholia to stan związany raczej ze spokojem, zamyśleniem się, obniżoną motywacją, spowolnieniem życia, skłonnością do głębokich refleksji.

Potok i rzeka – interpretacja

„Potok i rzeka” to utwór który został umieszczony w wydaniu „Bajki i przypowieści” w 1830 roku. Co się okazuje, bajka o tym samym tytule, a innej treści, znajduje się w tym zbiorze jako drugi utwór części pierwszej oraz jako utwór trzynasty w części trzeciej.

Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy człowiek może wyodrębnić w swoim życiu pewne momenty, chwile, wydarzenia, które były przełomowe, wnosiły do naszej codzienności nową perspektywę, nieznane dotąd wartości. Może to być spotkanie jakiejś nowej osoby, rozpoczęcie nowej pracy, a nawet rzeczy tak błahe jak obejrzenie pięknego filmu czy usłyszenie piosenki, która zrobi na nas duże wrażenie i poruszy naszą wrażliwość.

Człowiek i jego zmagania z przeznaczeniem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kiedy spotykają nas różnego rodzaju wydarzenia i sytuacje, zarówno pozytywne, jak i te niepomyślne, zastanawiamy się często, czy jest to nasza zasługa lub wina, czy też po prostu przeznaczenie. Oczywiście w przypadku rzeczy pozytywnych i chwalebnych wolelibyśmy, żeby nasz los był kształtowany przez nas, lecz kiedy powinie nam się noga, bardzo niechętnie widzimy błąd w nas samych i powołujemy się na przeznaczenie.

Motyw powrotu do rodzinnego domu i jego znaczenie w utworze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dom to najważniejsze miejsce w życiu człowieka, przy czym nie musi ono być rozumiane jako budynek, w którym się mieszka, i w którym mieszkają nasi najbliżsi. Domem może  być ulubione podwórko, dzielnica, rodzinne miasto czy nawet kraj – wszystko zależne jest od perspektywy.

Ludzkie życie jako wędrówka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Wędrówką życie jest człowieka” – pisał poeta Edward Stachura, z którym trudno się nie zgodzić. Życie jest jedną wielką podróżą, w której nie tylko zmieniamy miejsca pobytu, lecz także siebie samych, swoje postrzeganie świata i innych ludzi, swoje zachowanie. Znajdujemy się więc w ciągłym procesie, w ciągłej drodze, czy tego chcemy, czy też nie, nawet kiedy nie ruszamy się z miejsca. 

Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dzieciństwo to bardzo ważny i wspaniały czas w naszym życiu. Poznajemy świat, uczymy się i stale znajdujemy się pod czyjąś czujną opieką. Nie bez znaczenia jest również przestrzeń, w jakiej przebiegają nasze najwcześniejsze lata. Przestrzeń ta bowiem po latach nabierze cech idealnych, będziemy do niej wracać we wspomnieniach, w których zachowa się tylko dobro.

Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy człowiek – umyślnie bądź nie – popełnia w życiu jakieś winy. W zależności od charakteru są to sytuacje, które łatwiej lub trudniej później odkręcić. Istnieją ludzie, którzy są bardzo buńczuczni i zadufani w sobie, najczęściej nie posiadają wyobraźni i najczęściej popełniają błędy. Jednak każdą winę można odkupić szlachetnymi uczynkami.