Dzięki literaturze człowiek odkrywa wartości, którymi należy kierować się w życiu. Napisz rozprawkę w której rozważysz trafność tego stwierdzenia w argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

Każdy człowiek posiada jakieś wartości, którymi kieruje się w swoim życiu. Z wiekiem najczęściej nabywamy doświadczenia, wiemy o świecie, życiu i innych ludziach coraz więcej, wiemy również coraz więcej o sobie samych. Na tej właśnie podstawie kształtujemy hierarchię swoich wartości. Bywa jednak że zestaw ten staje się z jakichś powodów wypaczony i podpowiada nam błędnie. Wówczas podpowiedzi należy poszukiwać w literaturze, ponieważ uważam, że jest ona skarbnicą ponadczasowych wartości, co postaram się udowodnić na przykładać w swojej pracy. 

Bohaterowie literaccy swoim postępowaniem pokazują wartość dobra. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia, W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Dobro jest na świecie wartością nadrzędną, choć niestety wciąż deficytową i niedocenianą przez ludzi żyjących w dostatku i dobrobycie . Sami czujemy się bardzo dobrze, kiedy inni zachowują się wobec nas uczciwie, uprzejmie, taktownie, z uśmiechem na twarzy.

Krytyka, ośmieszanie, demistyfikacja – wady i przywary ludzkie, z którymi walczyli twórcy w różnych epokach. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Każdy z nas lubi os obie myśleć w sposób pozytywny. Nie lubimy się mierzyć ze swoimi wadami, przywarami, słabostkami – wypieramy je, chcąc czuć się dobrze ze samymi sobą. Nie zmienia to jednak faktu, że nikt z nas nie jest idealny i każdy posiada swoje strony, za którymi nie przepada i którymi raczej nie pochwaliłby się w gronie znajomych.

Rozważ, jakie postawy może przyjmować człowiek wobec trudnych doświadczeń życiowych. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Każdego z nas w życiu spotykają sytuacje bardzo trudne, z których – jak nam się wydaje – nie ma dobrego wyjścia. Oczywiście przezwyciężamy te chwile na różne sposoby, jednak powiedzenie mówi, że właśnie w takich momentach możemy dowiedzieć się o sobie samych najwięcej.

Zabójca Stalina – charakterystyka

Warunki, w jakich przebywali więźniowie sowieckich łagrów, wyniszczały ich nie tylko fizycznie, lecz także psychicznie. Oprócz tego, że człowiek stawał się nieledwie zwierzęciem, walczącym wyłącznie o najbardziej prymitywnie rozumiane przetrwanie, to na dodatek w konsekwencji długotrwałych traum, tracił zmysły i kontakt z rzeczywistością, czego przykładem jest Zabójca Stalina. 

Dimka – charakterystyka

Dimka to jeden z niewielu bohaterów Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, do którego czytelnik jest w stanie zapałać pewną serdeczną sympatią i współczuciem. To człowiek dogłębnie zniszczony przez radziecki system opresji, przez który stracił wszystko. Jednakże jego stosunek do głównego bohatera każe sądzić, że w głębi serca był to człowiek wrażliwy, który miał wiarę w dobro ukryte w każdym z nas. 

Machapetian – charakterystyka

Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to powieść-reportaż, która opisuje jeden z wielu obozów radzieckich, jakie funkcjonowały w czasie II wojny światowej, a także na długo przed nią w Rosji. Nieludzkie warunki panujące w łagrach degenerowały nie tylko ludzkie ciało, lecz także i duszę, nie oszczędzając sumienia.